ความน่าจะเป็นของเจ้าหญิงตุ๊กกี้
        ดีแทคร่วมมือกับสหมงคลฟิมล์ ชวนลูกค้าสนุกกับภาพยนตร์ ” ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ  ” โดยใช้บริการดาวน์โหลดธีม (Theme)  และภาพ Wallpaper(theme) ลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำ จำนวน 1 รางวัลมูลค่า 39,900 บาท และเสื้อยืด จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 2,590 บาท
ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค. ตัดสินผู้โชคดีในวันที่ 5 ก.ย. และประกาศผลในวันที่ 9 ก.ย.นี้ ทาง http://www.n-content.com/N-Content/nCampaign/tukky.jsp
ขอบคุณที่มา : http://www.thairath.co.th/content/tech/98922
เนื้อหาสาระ ช่วงชั้นที่ 3
เรื่อง   ความน่าจะเป็น Probability
ความน่าจะเป็น คือ จำนวนที่แสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง มี โอกาสเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใด   เป็นวิธีการวัดความไม่แน่นอนในรูปแบบคณิตศาสตร์
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ เป็น อัตราส่วนของจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจกับจำนวนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด   http://www.school.net.th/library/snet2/knowledge_math/prob_even.htm
ตัวอย่างที่ 1 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหัวเมื่อโยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้ง 
วิธีทำ
ความน่าจะเป็น เท่ากับ อัตราส่วนของจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจกับจำนวนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด
    เหตุการณ์ที่สนใจ คือ เหรียญออกหัว เท่ากับ 1
    เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด คือ การโยนเหรียญเหรียญก็อาจจะออกหัวก็ได้ก้อยก็ได้(เหรียญมีสองด้าน)  เท่ากับ 2 
    ดังนั้น   ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหัว เท่ากับ  1 / 2  หรือ  0.5
ตัวอย่างที่ 2 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะออกแต้มจำนวนคู่เมื่อโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้ง
วิธีทำ  
ความน่าจะเป็น เท่ากับ อัตราส่วนของจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจกับจำนวนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด
    เหตุการณ์ที่สนใจ คือ ลูกเต๋าออกแต้มจำนวนคู่ { 2,4,6} เท่ากับ 3
    เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด คือ {1,2,3,4,5,6}  เท่ากับ 6 ( ลูกเต๋ามีทั้งหมด 6 หน้า)
   ดังนั้น   ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะออกแต้มจำนวนคู่ เท่ากับ  3 / 6  หรือ  0.5
ตัวอย่างที่ 3  ความน่าจะเป็นที่นักเรียนหนึ่งคนจะได้รางวัลเสื้อยืด จำนวน 1 ตัว จากการร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลเสื้อยืดจำนวน 10 รางวัล
วิธีทำ  
ความน่าจะเป็น เท่ากับ อัตราส่วนของจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจกับจำนวนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด
     เหตุการณ์ที่สนใจ คือ นักเรียนจะได้รางวัลเสื้อยืด 1 ตัว เท่ากับ 1
     เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด คือ รางวัลเสือยืดที่บริษัทกำหนดครั้งนี้ จำนวน 10  ตัว
    ดังนั้น   ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่นักเรียนจะได้รางวัลเสื้อยืด เท่ากับ  1 / 10  หรือ  0.1
คำถามในชั้นเรียน  นักเรียนร่วมกันอภิปรายในกลุ่มย่อยและนำเสนอในหัวข้อ คิดว่าตนเองน่าจะได้รางวัลใดบ้างจากการร่วมสนุกลุ้นรางวัลกับ ภาพยนตร์ “ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ”
การบูรณาากรกับกลุ่มสาระอื่นๆ
– ภาษาไทย  ความหมายของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในวิชาภาษาไทย
– ภาษาต่างประเทศ ความหมายและรากศัพย์ ของคำว่า Probability ดาวน์โหลดธีม (Theme)  และภาพWallpaper(theme)
– การงานอาชีพและเทคโนโลยี     สาระย่อยเกษตร การเลี้ยงกบ
– สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ความน่าจะเป็น กับการดำรงชีวิตของมนุษย์
– สุขศึกษาและพลศึกษา     การใช้โทรศัพท์มือถือกับสุขภาพ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
http://th.wikipedia.org/wiki
http://www.youtube.com/watch?v=onvSI5exZ
http://www.voicetv.co.th/content/4859
www.tutormaths.com/mathapa17.
http://www.school.net.th/library/snet2/knowledge_math/prob_even.htm
www.pm.ac.th/ebook/malaiporn/probability.ppt
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php
http://www.phutti.net/elearning/pairoth/test.htm