สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
เขียนโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2553 [เข้าชม : 69/0]
 
SAT
คะแนน SAT มีผลต่อการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างไร
 
 
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
เขียนโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2553 [เข้าชม : 169/0]
 
Who Can You Trust ( Nowadays )?
( ทุกวันนี้ ) คุณเชื่อใจใครได้บ้าง ?
 
 
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เขียนโดย : นางกิรณา แม่นผล
เมื่อวันที่ : 4 ก.ค. 2553 [เข้าชม : 567/3]
 
GAT,PAT ครั้งที่ 2/2553
3,4,10,11 กรกฎาคม 2553
 
 
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
เขียนโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2553 [เข้าชม : 156/0]
 
Just a Nightmare in My Life
ขอเป็นแค่……ฝันร้าย…..เพียงครั้งหนึ่งในชีวิต
 
 
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เขียนโดย : นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
เมื่อวันที่ : 17 พ.ค. 2553 [เข้าชม : 402/30]
 
แมลงอดทน…วัดผลคุณภาพน้ำ
การศึกษาธรรมชาติโดยใช้ธรรมชาติ เป็นวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด…
 
 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
เขียนโดย : นางบุษบา ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 2 พ.ค. 2553 [เข้าชม : 521/19]
 
ดู ดูให้ดี มีดีให้ดู
พลังหรืออำนาจอันใดเล่า ที่ทำให้คนอื่นเกิดความนิยม ชมชอบในตัวเรา ถึงกับยินดีให้ความร่วมมือร่วมใจให้ความช่วยเหลือ จนเราประสบความสำเร็จ คำตอบก็คือ บุคลิกภาพของเราเอง
 
 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
เขียนโดย : นางวารุณี ชาติประสิทธิ์
เมื่อวันที่ : 27 เม.ย. 2553 [เข้าชม : 397/2]
 
คลายปมการเลือกคณะ
เลือกคณะอย่างไรให้โดนใจผู้เรียน ไม่ตกเทรนด์
 
 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
เขียนโดย : นางบุษบา ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 27 เม.ย. 2553 [เข้าชม : 351/2]
 
ทักษะชีวิตกับเพศศึกษา
กระบวนการทักษะชีวิตที่สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสอนเพศศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ตอน”รู้น่ะคิดอะไรอยู่”
 
 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
เขียนโดย : เตือนใจ บุตรโต
เมื่อวันที่ : 25 ธ.ค. 2552 [เข้าชม : 908/0]
 
อาชีพทำลายอนาคต
จับคาหนังคาเขาตีนแมวคราบ นศ.คิดสั้นยกเค้าผับเมืองโคราช
 
 
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เขียนโดย : ณัฐฎา แสงคำ
เมื่อวันที่ : 24 ต.ค. 2552 [เข้าชม : 976/0]
 
รูปแบบการสอนของ Robert Gagne
โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange’) ได้นำเอาแนวแนวความคิด 9 ประการ มาใช้ประกอบการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้บทเรียนที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง โดยยึดหลักการนำเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์
 
 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
เขียนโดย : แวววลี สิริวรจรรยาดี
เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 2552 [เข้าชม : 1438/0]
 
การวางแผนชีวิต
การมีอายุยืนยาวมากขึ้นนั้น ก็คงเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากอายุยืนขึ้นแต่มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งก็จะต้องมาจากการโภชนาการ และการออกกำลังกายร่วมกัน และการมีฐานะการเงินที่ดีมีเงินใช้เพียงพอที่ไม่ต้องเป็นภาระหรือต้องพึ่งพาผู้อื่น
 
 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
เขียนโดย : จุฬาลักษณ์ กาญจนสีมา
เมื่อวันที่ : 27 ก.ค. 2552 [เข้าชม : 840/0]
 
พระราชกระแสรับสั่ง : คนไทยต้องหวงที่ทำกินและช่วยเหลือกัน
ในการปราศรัยของพณฯองคมนตรีต่อชาวบ้าน ก่อนเริ่มพิธีรับมอบถุงยังชีพต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์นั้น พณฯองคมนตรีได้กล่าวปราศรัญว่า การมาของท่านครั้งนี้ ได้รับพระราชกระแสรับสั่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯมาแจ้งให้ประชาชน ณ ที่ประชุมแห่งนี้สองประก
 
 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
เขียนโดย : นางจิราภรณ์ รัตนพงศ์
เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2552 [เข้าชม : 778/0]
 
เสนอจัดสอบ GAT-PAT เหลือ 2 ครั้ง/ปี เฉพาะ ม.6 เท่านั้นตั้งแต่ปี 2555
คณะทำงานแอดมิชชั่นส์ฟอรั่ม เตรียมถกผลวิเคราะห์องค์ประกอบแอดมิชชั่นส์ ปี 2554-2556 วันที่ 24 ก.ค.นี้ พร้อมหารือลดจัดสอบ GAT, PAT เหลือ 2 ครั้งต่อปี และให้สอบเฉพาะ ม.6 เท่านั้น หลังพบเด็กแห่สมัครสอบทุกรอบ
 
 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
เขียนโดย : เตือนใจ บุตรโต
เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2552 [เข้าชม : 517/0]
 
การพึ่งตนเอง กับการระบาดไข้หวัดใหญ่ 2009
การปฏิบัติภารกิจต่างๆ การทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองหรือการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น
 
 
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เขียนโดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot)
เมื่อวันที่ : 7 ก.ค. 2552 [เข้าชม : 960/0]
 
คำนวณร้อยละกับโครงการต้นกล้าอาชีพ
ดึงแบงค์ปล่อยกู้ต้นกล้าอาชีพมั่นใจเฟสแรกคนแห่สมัครจนล้น
 
 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
เขียนโดย : เตือนใจ บุตรโต
เมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2552 [เข้าชม : 1355/0]
 
ความซื่อสัตย์ คุณธรรมจริยธรรมที่ควรปลูกฝัง
เป็นลักษณะที่ช่วยให้เป็นที่ยอมรับนับถือและไว้วางใจ เป็นที่น่าคบหาสมาคมด้วย
 
 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
เขียนโดย : นางจิราภรณ์ รัตนพงศ์
เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2552 [เข้าชม : 1191/0]
 
กิจกรรมแนะแนว “เรื่องของจอม”
การคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ครูควรให้ความสนใจและให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อสร้างความตระหนักที่ดีให้กับนักเรียน
 
 
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เขียนโดย : ครูรัตนาภรณ์ ลัธธนันท์
เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2552 [เข้าชม : 1690/0]
 
หยุด…ความรุนแรงในเด็ก
ภาพของความรุนแรงในเด็กที่มากขึ้น เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข
 
 
สาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
เขียนโดย : นิรุตต์ โต๊ะถม
เมื่อวันที่ : 9 มิ.ย. 2552 [เข้าชม : 4549/0]
 
รับน้องใหม่อุเทนถวาย
เสนอแนะแนวทางการรับน้องแบบสร้างสรรค์
 
 
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เขียนโดย : ขนิษฐา บุญด้วยลาน
เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2552 [เข้าชม : 596/0]
 
แกงกะหรี่กันขี้หลงขี้ลืม สู่การเขียนบทความ ตอนที่ 1
ใครเลยจะไปรู้ว่าแกงกะหรี่ ชื่อไม่ค่อยดีแต่สรรพคุณมากมาย