สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : สมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน
เมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2553 [เข้าชม : 87/2]
 
แกะรอย…มนุษย์ปักกิ่ง
มนุษย์ปักกิ่งเป็นมนุษย์ Homo erectus ซึ่งได้แยกเส้นทางการวิวัฒนาการจากลิงไพรเมต (primate) เมื่อ 35 ล้านปีก่อน และสัตว์ไพรเมตที่เดิน 4 ขา ชอบกินเมล็ดพืชและผลไม้เป็นอาหาร
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : สมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน
เมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2553 [เข้าชม : 66/1]
 
ตามไปดู….กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ ( Stonehenge )
สโตนเฮนจ์ เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบว้างใหญ่ในบริเวณที่เรียกว่า ที่ราบซัลลิสเบอร์รี่ ในบริเวณตอนใต้ของอังกฤษ ประกอบไปด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันอยู่ในแนวนอน และบางอันก็ถูกว
 
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : วุฒินันท์ พาชื่นใจ
เมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2553 [เข้าชม : 156/0]
 
วันอาสาฬบูชา
วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วันถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองหน ก็จะ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ หลัง
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : วุฒินันท์ พาชื่นใจ
เมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2553 [เข้าชม : 109/1]
 
การปกครองสมัยกรุงสุโขทัย
การปกครองสมัยกรุงสุโขทัยเป็นแบบพ่อปกครองลูกหรือการปกครองแบบปิตาธิปไตย ใช้ในสมัยกรุงสุโขทัยตอนต้น(พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช)เมื่อมีการขยายอาณาเขตมีพลเมืองมากขึ้นจึงเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบธรรมราชาใช้ในสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลาย
 
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : พัชรียา ฟูแสง
เมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2553 [เข้าชม : 139/0]
 
วันเข้าพรรษา…
มาศึกษารายละเอียดของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทย
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : พัชรียา ฟูแสง
เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2553 [เข้าชม : 93/0]
 
แบบไหนที่เรียกว่า “ปัญหาสังคม”…
ภาวะที่มีผลกระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตของคนจำนวนมาก….
 
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : วุฒินันท์ พาชื่นใจ
เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2553 [เข้าชม : 384/0]
 
อาณาจักรหริภุญชัยอาณาจักรโบราณในดินแดนของไทย
อาณาจักรหริภุญชัยเป็นอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 ถึง พุทธศตวรรษที่ 19 อยู่บริเวณที่ราบลุ่มน้ำปิงตอนบน บริเวณที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ลำพูนสันนิษฐานว่าอาณาจักรหริภุญชัยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหริภุญชัยหรือจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : วุฒินันท์ พาชื่นใจ
เมื่อวันที่ : 4 ก.ค. 2553 [เข้าชม : 1201/3]
 
พุทธประวัติ
ผู้ให้กำเนิดศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้า มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางเจ้าสิริมหามายา แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ
 
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : พัชรียา ฟูแสง
เมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2553 [เข้าชม : 603/3]
 
“โอเชียเนีย Oceania”
กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : วุฒินันท์ พาชื่นใจ
เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2553 [เข้าชม : 1840/1]
 
วิธีการทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานเก่าแก่ การที่จะพิสูจน์ว่าหลักฐานชิ้นใดเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และหลักฐานชิ้นใดไม่น่าเชื่อถือจึงต้องมีการตรวจสอบ วิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ ดังนั้นวิธีการทางประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญที่จะทำให้ทราบเรื่องราวทางประวัติศ
 
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : วุฒินันท์ พาชื่นใจ
เมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2553 [เข้าชม : 846/0]
 
อาณาจักรศรีโคตรบูรอาณาจักรโบราณในดินแดนของไทย
อาณาจักรศรีโคตรบูรเป็นอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11 ถึง พุทธศตวรรษที่ 15 ครอบคลุมดินแดน 2 ฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่เมืองอุดรธานี หนองคาย เวียงจันทน์ นครพนม จรดเมืองอุบลราชธานี สันนิษฐานว่าอาณาจักรศรีโคตรบูรมีศูนย์กลางอยู่ที่นครพนม
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : สมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน
เมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2553 [เข้าชม : 1030/1]
 
ฟุตบอลโลก2010…ตลุยแดนแอฟริกาใต้
ฟุตบอลโลก มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม
 
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : สมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน
เมื่อวันที่ : 8 มิ.ย. 2553 [เข้าชม : 1154/19]
 
GPS (Global Positioning System) ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
GPS เป็นระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม ปัจจุบันนี้ทุกคนมีโอกาสได้ใช้งานในราคาที่ไม่แพง
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : สุจินต์ สวนไผ่
เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2553 [เข้าชม : 603/7]
 
ศาสนาพราหมณ์
เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุด ที่มีวิวัฒนาการมาจากความเชื่อของชาวอารยันเมื่อ 4,000 ปีก่อน
 
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : สมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน
เมื่อวันที่ : 6 มิ.ย. 2553 [เข้าชม : 429/4]
 
แมงมัน….อาหารจานโปรดของชาวเหนือ (ตอนที่ 2)
แมงมันสามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารจานโปรดนั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 อย่าง คือไข่แมงมันและอย่างที่สองคือ ตัวโตเต็มวัยของมันได้แก่แมงมันแม่ ดังนั้นกรรมวิธีที่จะได้แมงมันมาทำเป็นอาหารได้จึงมี 2 วิธีตามชนิดของมัน
 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : สมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน
เมื่อวันที่ : 6 มิ.ย. 2553 [เข้าชม : 391/3]
 
แมงมัน….อาหารจานโปรดของชาวเหนือ (ตอนที่ 1)
แมงมัน คือมดชนิดหนึ่งทำรังอยู่ใต้ดิน เมื่อเริ่มฤดูฝนก็จะออกจากรัง และกลายมาเป็นอาหารจานโปรดในที่สุด